Nhận Gmail chuyên nghiệp để cho biết bạn đang hoạt động.

Miễn phí trong 14 ngày, sau đó tính phí 3 đô la một người dùng mỗi tháng

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Email @yourcompany

Tất cả sự tiện lợi của Gmail, được tạo cho doanh nghiệp của bạn. Xây dựng lòng tin của khách hàng với địa chỉ email chuyên nghiệp và dễ dàng tạo các bí danh chẳng hạn như sales@yourcompany.

An toàn và bảo mật
Máy chủ vô cùng đáng tin cậy của Google bảo đảm 99,9% thời gian hoạt động trên email của bạn. Các biện pháp bảo mật hàng đầu trong ngành, chống spam và tự động sao lưu giúp bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của bạn.
Không chỉ là email
3 đô la một người dùng mỗi tháng cũng bao gồm 30GB bộ nhớ đám mây, chia sẻ tệp, hội nghị truyền hình, hỗ trợ 24/7 và các tính năng khác. Dễ dàng nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn khi bạn cần.

Bắt đầu gửi email doanh nghiệp trong 3 bước.

Tạo một tài khoản

Đăng ký tài khoản G Suite. Trong khi đăng ký, hãy chỉ định miền mà bạn muốn sử dụng cho email doanh nghiệp của mình. Nếu chưa sở hữu miền, bạn có thể mua miền đó từ Google với một khoản phí bổ sung.

Thiết lập tài khoản của bạn
Trong khi thiết lập, bạn sẽ được nhắc xác minh miền của bạn. Cá nhân hóa tài khoản của bạn bằng cách tải lên biểu trưng của công ty bạn, tạo bí danh email chẳng hạn như sales@yourcompany và thiết lập bất kỳ người dùng bổ sung nào cần địa chỉ email.
Bắt đầu gửi email
Sử dụng G Suite để gửi email miễn phí trong 14 ngày, sau đó sẽ tính phí 3 đô la mỗi người dùng mỗi tháng sau đó. Bạn cũng có thể sử dụng G Suite cho bộ nhớ đám mây, chia sẻ tệp, hội nghị truyền hình, v.v mà không mất thêm phí.

Hãy dùng thử G Suite, miễn phí trong 14 ngày.

bắt đầu dùng thử miễn phí