Chọn phiên bản G Suite của bạn. Dùng thử miễn phí trong 14 ngày.

Basic

Bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp với bộ nhớ 30 GB
2.5
$
một người dùng mỗi tháng
hoặc 690.000đ/người dùng/năm (chưa bao gồm 10% thuế nhà thầu)
bắt đầu dùng thử miễn phí
 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • Hội nghị video và hội nghị thoại
 • Lịch được chia sẻ
 • Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
 • Kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Bộ nhớ đám mây 30 GB
 • Các tính năng mở rộng

Business

Bộ ứng dụng văn phòng cải tiến có tính năng lưu trữ và bộ nhớ không giới hạn
10
$
một người dùng mỗi tháng
hoặc 2.760.000đ/người dùng/năm (chưa bao gồm 10% thuế nhà thầu)
bắt đầu dùng thử miễn phí
 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • Hội nghị video và hội nghị thoại
 • Lịch được chia sẻ
 • Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
 • Kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
 • Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện
 • eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp
 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
 • Các tính năng mở rộng

Enterprise

Bộ ứng dụng văn phòng cao cấp có các tính năng và điều khiển nâng cao
25
$
một người dùng mỗi tháng
hoặc 6.900.000đ/người dùng/năm (chưa bao gồm 10% thuế nhà thầu)
bắt đầu dùng thử miễn phí
 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • Hội nghị video và hội nghị thoại
 • Lịch được chia sẻ
 • Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
 • Kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
 • Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện
 • eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp
 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
 • S/MIME được lưu trữ cho Gmail
 • Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba
 • Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật
 • Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery
 • Các tính năng mở rộng

Team

Công cụ cộng tác dựa trên đám mây và bộ nhớ không giới hạn mà bạn có thể sử dụng trong nhóm hoặc bộ phận của mình.
10 đô la
một người dùng mỗi tháng

hoặc 120 đô la/người dùng/năm chưa kể thuế.

bắt đầu dùng thử miễn phí

Hội nghị video và hội nghị thoại
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
Quản lý người dùng theo nhóm dễ dàng

Các câu hỏi thường gặp về giá cả.

Người dùng là gì?
Người dùng được định nghĩa là một địa chỉ email được cá nhân hóa (you@yourcompany). Bí danh và email nhóm chẳng hạn như sales@yourcompany và support@yourcompany được bao gồm trong giá và không bị tính là người dùng bổ sung.
Làm cách nào để mua và thanh toán?
Hãy bắt đầu với bản dùng thử 14 ngày miễn phí của G Suite hoặc liên hệ với bộ phận bán hàng để đăng ký bản G Suite chính thức nếu bạn đã nắm rõ về G Suite. Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thanh toán qua một Đối tác ủy quyền của Google.
Sự khác biệt giữa gói linh hoạt và gói hàng năm là gì?
Gói linh hoạt - Bạn có thể thêm và xóa người dùng bất cứ lúc nào. Bạn chỉ phải thanh toán cho dịch vụ được sử dụng trong tháng đó. Bạn được tính hóa đơn hàng tháng với mức phí cơ bản không chiết khấu. Gói hàng năm - Bạn cam kết sử dụng G Suite trong một năm và nhận được mức phí chiết khấu. Bạn có thể thêm nhiều người dùng mà không bị tính phí nhưng không được xóa người dùng trong năm đó. Bạn được tính hóa đơn hàng tháng với mức 3 đô la/người dùng/tháng. Chỉ có sẵn cho gói Basic.

Chọn phiên bản G Suite của bạn. Dùng thử miễn phí trong 14 ngày.

Bắt đầu dùng thử miễn phí