Sử dụng G Suite cho tất cả mọi quy mô doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mới

Cho thế giới biết bạn đang kinh doanh và trông thật chuyên nghiệp với email tùy chỉnh @yourcompany cùng các yếu tố cần thiết khác.

Doanh nghiệp nhỏ

Đối với các công ty vừa và nhỏ, hãy xem G Suite có thể giúp bạn đơn giản hóa công việc của bạn và hoàn thành nhiều việc hơn như thế nào.

Doanh nghiệp lớn

Đối với các công ty lớn có từ hàng trăm đến hàng nghìn người, hãy xem G Suite có thể giúp bạn cộng tác và đổi mới nhanh hơn như thế nào.