Tài khoản G Suite bị khoá do đăng ký không đúng quy định/chính sách của Google.

Your G Suite account will close in 15 days
Hello Administrators,
 
It appears your G Suite account *****.VN was acquired in a way that is prohibited under our G Suite Agreement [1]. Your account needs to be converted to a valid edition [2] within 15 days if you wish to continue using it.
 
To convert your account to a valid edition, upgrade [3] to G Suite Basic before 27-June-2020. Your account will be suspended on 27-June-2020 if you have not upgraded it by then.
 
If you decide not to continue using Google services you can migrate your data [4]. We recommend that you migrate your data no later than 24-June-2020.
 
Thank you for your prompt attention to this matter,
 
The G Suite Team
 
[1] https://gsuite.google.com/terms/standard_terms.html
[2] https://support.google.com/a/answer/6043385
[3] https://support.google.com/a/answer/60217
[4] https://support.google.com/a/answer/100458
- - - - -
Your G Suite account will close in 15 days
Your G Suite account will close in 15 days

 

Trên đây là thông báo mà rất nhiều quản trị viên tài khoản G Suite phiên bản Free Standard (Legacy) nhận được thời gian gần đây.
 
Nguyên nhân do các tài khoản G Suite này được "mua" hay "đăng ký" thông qua một đối tác không chính thức và không quy định của Google, thường là các tài khoản G Suite với tên miền đăng ký sau năm 2012 hoặc được kích hoạt sử dụng sau 2012 (cuối năm 2012 là thời điểm Google tạm ngưng cấp phát các tài khoản G Suite miễn phí).
 
Theo đó các tài khoản này sẽ bị khoá và xoá dữ liệu nếu không thực hiện nâng cấp lên một trong các phiên bản chính thức.
 
Có 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để Quản trị viên thực hiện sao lưu dữ liệu hay nâng cấp dịch vụ. Sau thời gian này mọi dịch vụ bị khoá và dữ liệu có thể bị xoá theo quy định của Google.
 
Nếu gặp tình huống này, Quản trị viên có thể liên hệ Infolinks Cloud - G Suite Partner để được tư vấn và hỗ trợ.
 
Hotline: ‭096 6529840‬
Email: gsuite@infolinks.vn