Liên hệ Trung tâm Trợ giúp G Suite của Google tại Việt Nam

G Suite Support: Liên hệ đội ngũ hỗ trợ G Suite 24/7

Đối với các Quản trị viên và Khách hàng đang sử dụng dịch vụ G Suite bản trả phí tại Việt Nam, Google cung cấp rất nhiều tùy chọn liên hệ hỗ trợ dịch vụ G Suite linh hoạt gồm:

  1. Điện thoại: Gọi điện trực tiếp 24/7 tới tổng đài miễn phí số  1800 4919 (chỉ Quản trị viên với Mã PIN xác nhận mới có thể kết nối được với chuyên viên trợ giúp)
  2. Chat 24/7 với chuyên viên hỗ trợ tại: https://gsuite.google.com/support/
  3. Gửi email tới đội ngũ hỗ trợ theo hướng dẫn tại: https://support.google.com/a/answer/1047213?hl=en
  4. Trang trợ giúp dành cho Quản trị viên, hầu hết các vấn đề đều có thể tìm được câu trả lời tại đây: https://support.google.com/a
  5. Trang diễn đàn dành cho Quản trị viên, nơi chia sẻ các vấn đề và cách giải quyết cùng các Quản trị viên G Suite toàn cầu: https://productforums.google.com/forum/#!forum/apps
  6. Trang hướng dẫn sử dụng G Suite từ A-Z, mọi thắc mắc về cách sử dụng cách tính năng trong bộ G Suite có thể tìm thấy tại đây: https://gsuite.google.com/learning-center/#!/
  7. Trang kiểm tra tình trạng hoạt động của tất cả các dịch vụ G Suite: https://www.google.com/appsstatus#hl=en&v=status
  8. Trang quản lý Ticket gửi liên hệ hỗ trợ với Google: https://enterprise.google.com/supportcenter/
Trang kiểm tra tình trạng hoạt động của tất cả các dịch vụ G Suite
Trang kiểm tra tình trạng hoạt động của tất cả các dịch vụ G Suite
Trang quản lý Ticket gửi liên hệ hỗ trợ với Google
Trang quản lý Ticket gửi liên hệ hỗ trợ với Google

Ngoài ra, nếu bạn đăng ký dịch vụ thông qua các đối tác G Suite tại Việt Nam được ủy quyền như Infolinks, bạn sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ và tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên viên được chứng nhận bởi Google. Đội ngũ Infolinks sẽ trợ giúp bạn trong việc Tư vấn và Đăng ký sử dụng G Suite, hoặc trợ giúp về kỹ thuật nếu bạn đang là khách hàng của Infolinks. Liên hệ >>

Bạn cũng có thể tham khảo Trang web hỗ trợ sản phẩm của Google để tìm kiếm các hướng dẫn và kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm của Google.