Cách lấy lại Tài khoản quản trị Admin G Suite bị mất

Lỗi đăng nhập tài khoản Quản trị viên G Suite

Vì rất nhiều lý do mà Quản trị viên tài khoản G Suite (Google Apps) không thể truy cập tài khoản quản trị (Bảng điều khiển quản trị) khiến cho việc quản lý người dùng và thực hiện các điều chỉnh, thiết lập khác gặp khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Dưới đây là một số lý do mà các khách hàng của Infolinks thường gặp:

 • + Quên hoặc không tìm thấy tên đăng nhập tài khoản Quản trị viên
 • + Quên mật khẩu tài khoản Quản trị viên
 • + Không nhớ hoặc không truy cập được email khôi phục
 • + Không nhớ hoặc bị mất số điện thoại khôi phục hoặc mất thiết bị đáng tin cậy
 • + Nhân viên phụ trách cũ nghỉ việc và không bàn giao lại thông tin tài khoản Quản trị viên
 • + Đơn vị cung cấp dịch vụ cũ không bàn giao thông tin tài khoản Quản trị viên
 • + Tài khoản vẫn truy cập được (Gmail; Drive...) nhưng mất quyền Quản trị viên (Truy cập trang admin.google.com nhưng lại được dẫn tới trang apps.google.com/user/hub)
 • + Không thực hiện được các bước xác minh thông tin mà Google yêu cầu khi cố gắng lấy lại tài khoản quản trị viên
 • + Tài khoản G Suite (Google Apps) bị vô hiệu hoá do hết hạn sử dụng 
 • + Tài khoản G Suite (Google Apps) bị vô hiệu hoá do không thiết lập thông tin thanh toán
 • + Tài khoản G Suite (Google Apps) bị vô hiệu hoá do không xác minh được tên miền
 • + Tài khoản G Suite (Google Apps) bị vô hiệu hoá do vi phạm chính sách/điều khoản sử dụng của Google
Giao diện Trang chủ tài khoản Quản trị G Suite Admin sau khi đăng nhập thành công
Giao diện Trang chủ tài khoản Quản trị G Suite Admin sau khi đăng nhập thành công

Để khắc phục các trường hợp trên, trước tiên bạn hãy thử lại và đảm bảo rằng các thông tin username và mật khẩu bạn nhập là chính xác, không bị lỗi typing. Nếu vẫn không truy cập được hãy áp dụng một trong các cách dưới đây tuỳ thuộc bạn đang ở tình huống nào.

Thông báo lỗi khi đăng nhập

 

"admin.google.com is for G Suite accounts only. Regular Gmail accounts cannot be used to sign in to admin.google.com"

Khi nhận được thông báo này tức là bạn đang đăng nhập vào Tài khoản quản trị G Suite bằng địa chỉ Gmail cá nhân (kết thúc bằng @gmail.com). Hãy thoát tài khoản này và đăng nhập bằng địa chỉ Gmail theo tên miền riêng (không kết thúc bằng @gmail.com)

"You've reached a login page for a domain that isn't using G Suite"

Bạn nhận được thông báo này do tài khoản G Suite của bạn đã bị xoá hoặc bị vô hiệu hoá. Google xoá hoặc vô hiệu hoá tài khoản của bạn khi hết hạn dùng thử mà không xác minh tên miền, hoặc không cập nhật thông tin thanh toán. Tài khoản cũng có thể bị xoá bởi một Quản trị viên khác. Bạn sẽ không thể khôi phục lại được các dữ liệu từ một tài khoản đã bị xoá. Tuy nhiên bạn có thể đăng ký lại tài khoản mới với tên miền của bạn. Hãy chờ 24 giờ từ khi tài khoản G Suite bị xoá để đăng ký lại.

"Couldn’t find your Google Account"

Tài khoản G Suite của bạn không tồn tại. Hãy kiểm tra lại thông tin bạn nhập vào, đảm bảo bạn nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu.

Không biết Tên đăng nhập và Mật khẩu

Nếu bạn đã đăng ký G Suite, bạn chính là Quản trị viên, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị bằng tài khoản và mật khẩu khi bạn đăng ký.

Quên mật khẩu quản trị

Cách 1: Nếu có 1 quản trị viên khác: Hãy liên hệ với họ và đề nghị họ trợ giúp bằng cách Đặt lại mật khẩu.

Cách 2: Tự đặt lại mật khẩu quản trị viên

Truy cập admin.google.com Nhập địa chỉ email quản trị viên (ví dụ tenban@tenmien.com) và bấm Next. Bấm Forgot password? Và làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu mới, chi tiết tham khảo hướng dẫn: https://support.google.com/a/answer/33561

Cách 3: Nếu bạn đăng ký G Suite thông qua một đại lý của Google, liên hệ với đối tác đó để được trợ giúp.

Quên tên đăng nhập

Tên đăng nhập chính là địa chỉ email theo tên miền của bạn (ví dụ tenban@tenmien.com; không phải địa chỉ email kết thúc bằng @gmail.com).

Tìm lại tên đăng nhập theo hướng dẫn: Truy cập admin.google.com Tại trang đăng nhập, bấm Forgot email? Và làm theo hướng dẫn để lấy lại Tên đăng nhập.

Nhân viên/Quản trị viên cũ rời công ty và không bàn giao lại thông tin quản trị

Nếu có thể, hãy liên hệ Quản trị viên cũ và hỏi họ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu quản trị. Nếu không thể liên hệ với họ, hãy điền Form này https://support.google.com/a/contact/admin_no_access để chứng minh bạn là chủ sở hữu thực sự của tài khoản G Suite và tên miền.

Nếu ai đó đăng ký tên miền của bạn với G Suite, liên hệ và đề nghị họ chuyển thông tin lại cho bạn. Nếu không thể liên hệ, hãy xem hướng dẫn: https://support.google.com/a/answer/80610

Bạn vẫn không thể đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị?

Bạn đăng nhập được tài khoản Google nhưng không thể truy cập vào Bảng điều khiển quản trị: Nếu bạn cố gắng đăng nhập vào trang admin.google.com, nhưng được dẫn tới trang apps.google.com/user/hub, tức là bạn không có quyền Quản trị viên. Hãy hỏi Quản trị viên hiện tại và đề nghị họ cấp quyền cho bạn.

Infolinks cung cấp dịch vụ lấy lại Tài khoản Quản trị viên G Suite nếu bạn cung cấp đủ thông tin chứng minh quyền sở hữu tài khoản, vui lòng liên hệ Hotline ‭096 6529840‬ để được tư vấn. 

 

Chúc các bạn thành công!