Các tùy chọn mua thêm dung lượng G Suite

Cập nhật tháng 7/2022: Hiện không còn các tuỳ chọn mua thêm gói dung lượng bổ sung trên tài khoản G Suite Basic và Google Workspace Business Starter.

--------

Phiên bản G Suite Basic có dung lượng lưu trữ 30GB, tuy nhiên trong qua trình sử dụng G Suite, dữ liệu doanh nghiệp nhiều lên và cần phải nâng cấp dung lượng lưu trữ các user G Suite hoặc một số user cần lưu trữ dữ liệu lớn. Sẽ có những tùy chọn mua thêm dung lượng nào của G Suite?

Mua dung lượng trực tiếp từ trang quản trị (Admin Console)

bang-gia-mua-them-dung-luong-tu-trang-quan-tri

Bảng giá Google niêm yết khi mua dung lượng từ trang Admin của hệ thống G Suite

Bảng giá các user mua trực tiếp với Google

bang-gia-mua-them-dung-luong-g-suite-tu-user

2 tùy chọn mua dung lượng cho G Suite nhưng có sự khác nhau khá lớn về chi phí. Tại sao lại có sự khác nhau này? Chi tiết dưới đây sẽ mô tả sự khác biệt giữa 2 tùy chọn.

  • Tùy chọn mua thêm dung lượng từ trang Admin G Suite dung lượng mua thêm có thể cấp cho bất kỳ user nào trong hệ thống quản trị, user được cấp dung lượng trong trường hợp xóa hoặc đổi tên thì dung lượng đã mua không bị mất và có thể cấp cho 1 user khác.
  • Tùy chọn mua thêm dung lượng trực tiếp từ user dung lượng mua thêm chỉ sử dụng được cho user đã mua, nếu user đó thay đổi hoặc bị xóa thì dung lượng mua thêm sẽ không sử dụng hoặc chuyển cho các user khác được. Dữ liệu lưu trữ cũng không sử dụng được nữa.

Ngoài ra nếu như bạn cần dung lượng lữu trữ các user G Suite lớn hơn thì phương án nâng cấp từ phiên bản G Suite Basic sang G Suite Business cũng là một cách tốt vì G Suite Business không giới hạn dụng lượng lưu trữ.

Khách hàng đăng ký mua dung lượng G Suite tại Infolinks sẽ nhận được tư vấn các gói dung lượng phù hợp, hỗ trợ cài đặt dịch vụ và được xuất hóa đơn.

Liên hệ với Infolinks - Đại lý ủy quyền của Google tại Việt Nam để được cung cấp dịch vụ.