G Suite History

Một số cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 10 năm của bộ ứng dụng Google Apps nay là G Suite

G Suite History/Timeline