Các tuỳ chọn thanh toán và Ưu đãi khi đăng ký G Suite

Phương thức thanh toán G Suite

Khi đăng ký G Suite ngoài chi phí phải trả theo số lượng giấy phép (người dùng) bạn cũng sẽ cần trả chi phí để đăng ký và duy trì tên miền hàng năm.

Với chi phí phải trả cho số lượng giấy phép (người dùng) G Suite bạn có nhiều tuỳ chọn thanh toán khác nhau: 

+ Thanh toán hàng tháng và không cam kết thời hạn sử dụng: Bạn trả phí cho số lượng người dùng thực tế mỗi tháng, thanh toán vào đầu mỗi tháng sau cho các người dùng của tháng trước đó. Có thể tăng giảm số lượng người dùng linh hoạt. Trả phí theo mức giá thông thường, không có ưu đãi.

+ Thanh toán hàng tháng và cam kết thời hạn sử dụng 1 năm: Bạn trả phí cho số lượng người dùng thực tế mỗi tháng, thanh toán vào đầu mỗi tháng sau cho các người dùng của tháng trước đó. Có thể tăng nhưng Không thể giảm số lượng người dùng trong năm cam kết sử dụng. Trả phí theo mức giá thông thường, không có ưu đãi.

+ Thanh toán hàng năm và cam kết thời hạn sử dụng 1 năm: Bạn trả phí cho số lượng người dùng trong cả năm từ mỗi thời điểm tạo hoặc tăng thêm người dùng. Trả vào đầu mỗi tháng sau cho các người dùng tạo trong tháng trước đó. Có thể tăng nhưng Không thể giảm số lượng người dùng trong năm cam kết sử dụng. Trả phí theo mức giá ưu đãi và theo quy định của Google tại từng thời điểm.

Với tất cả các tuỳ chọn thanh toán trên, bạn sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng (Visa, Master, American Express...) và được Google xuất "invoice", tuy nhiên "invoice" này có thể không được hạch toán vào chi phí hợp lệ của doanh nghiệp.

- - - - -

Đăng ký G Suite tại Infolinks hoặc Chuyển dịch vụ G Suite đang sử dụng về Infolinks - Đối tác uỷ quyền chính thức của Google tại Việt Nam bạn sẽ nhận được mức giá ưu đãi, được hỗ trợ khởi tạo, thiết lập và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong suốt thời gian sử dụng, ngoài ra bạn sẽ được nhận hoá đơn VAT hợp lệ để hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.

Liên hệ Infolinks để nhận được tư vấn và báo giá dịch vụ G Suite.